Osiguravajuće kuće

 Dodatno zdravstveno osiguranje

Grawe osiguranje

GRAWE osiguranje a.d.o. razvija proizvode osiguranja koji odgovaraju individualnim zahtevima građana, sa prilagodljivim premijama osiguranja i vrstama uključenih rizika.

Poslovna politika Društva podrazumeva kontinuirano podizanje kvaliteta usluga i širenje ponude proizvoda, uz brigu o socijalnim aspektima društva i potrebama tržišta.

Saznaj više
 Neživotno osiguranje

Merkur osiguranje

Već preko dva veka osiguravamo čoveka i nudimo zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače. Naše opredeljenje je zaštita života i zdravlja

Saznaj više
 Životno osiguranje

Wiener Städtische osiguranje

Wiener Städtische Osiguranje deo je vodeće austrijske osiguravajuće kompanije Vienna Insurance Group, lidera u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom skoro dva veka.

Vienna Insurance Group posluje u 25 zemalja i ima 23.000 zaposlenih. Samo tokom 2015. godine naša grupacija je zabeležila skoro 9 milijardi evra premije

Saznaj više
 UNIQA osiguranje

UNIQA osiguranje

UNIQA osiguranje članica je jednog od vodećih osiguravajućih koncerna, austrijske UNIQA grupe, s tradicijom poslovanja dugom 200 godina.

UNIQA osiguranje je na srpskom tržištu osiguranja prepoznatljiva kao moderna i inovativna kompanija sa izuzetno profesionalnim odnosom prema svojim klijentima. Naš glavni zadatak je da ovu reputaciju održimo i postanemo lider u oblasti usluge koju pružamo.

Saznaj više